Belgické UFO (1)

Mezi ufology jde o známý pojem. Řeknete-li „belgické UFO“, každému se vybaví tajemný černý trojúhelníkový objekt s bílými světly v rozích. Temný, evidentně hmotný objekt zřejmě impozantních rozměrů, pohybující se naprosto potichu, chvílemi stojící na místě, jindy pohybující se rychlostí vysoko převyšující rychlost zvuku. Bez aerodynamického třesku, který známe u letadel překonávajících zvukovou bariéru.

Příchod trojúhelníků

V listopadu 1989, v době, kdy jsme v našich zemích měli úplně jiné starosti, se v Belgii na obloze objevily podivné objekty. Neznámý objekt zpozorovalo několik policistů.
Byl to nízko letící objekt s dvěmi nebo třemi velmi silnými reflektory,“ popsal později jeden z nich.
Další objekt pak spatřili poblíž silnice E40. Popsali jej jako temnou desku jak se pomalu a úplně potichu vznáší asi 100 metrů nad zemí. Deska měla tvar trojúhelníku se dvěma jakoby useknutými rohy. Kromě tří silných zdrojů světla v rozích se na spodní straně nacházelo nepravidelně blikající červené světlo. Mimo policisty spatřilo v tento večer neznámý objekt dalších 150 lidí. Objekty se nejvíce objevovaly nad centrální částí Belgie včetně hlavního města Bruselu.

Nákresy autentických svědků pozorování (zdroj: SOBEPS).

V prosinci 1989 přibývala další a další pozorování temných trojúhelníků. V několika případech došlo i na jejich lokalizaci radiolokátory. Armáda vyslala 5. prosince k místu pozorování dva stíhací letouny F-16, avšak těm se objekt nepodařilo nalézt. Zóna výskytu trojúhelníkových UFO se posunula na východ Belgie a neznámé trojúhelníky byly pozorovány i nad Nizozemím a Německem.

Mapa okolí města Liege s vyznačenými místy pozorování (zdroj: SOBEPS).

Na základě mnoha stovek svědectví se podařilo získat některé závěry:

  • Objekty se objevují především za tmy, často se pohybují velmi nízko nad terénem a přesně kopírují reliéf, jsou schopny se pohybovat velmi pomalu, ale dokáží prudce akcelerovat do vysokých rychlostí.
  • Ani v jednom případě nebylo pozorováno jejich přistání.
  • Ani jednou nebyla způsobena újma na majetku či zdraví občanů.
  • Přítomnost objektů vyvolává prudký nepokoj domácího zvířectva.
  • V řadě případů, když přelétávaly nad domy, projevoval se značný pokles napětí v elektrické síti.
  • Objekty reagují na chování lidí.

Poslední z bodů přesně ilustruje událost, kterou zažil jeden inženýr-stavař z města Liege. Vracel se s manželkou autem po odlehlé cestě, když náhle spatřil vpředu nad cestou gigantický trojúhelníkový předmět.

Z jeho spodní části se náhle oddělila girlanda červených ohňů a směřovala k nám. Každý z ohňů byl velký jako automobilový reflektor, ničím nebyly přidržovány, mezi nimi byla vidět cesta. Girlanda se přiblížila k automobilu, na několik sekund zhasla a pak se vrátila zpět. Trojúhelník v ten okamžik učinil skok stranou. Popojeli jsme dopředu a po padesáti metrech se situace opakovala.

(pokračování)

 

 

 

 

 

 

 

 

3 thoughts on “Belgické UFO (1)”

  1. Heleno, víte ono spojení mezi UFO a fenoménem kruhů v obilí je vždycky velmi pochybné. Ještě nikdo (s výjimkou několika hoaxů) nespatřil UFO, jak vytváří obrazce v obilí. Jinak je v Anglii spousty pozorování UFO i nad místy kde se obrazce vyskytují.

  2. Díky. Vím, že se mluví o světlech létajících nad poli. O UFO jsem v té souvislosti právě nečetla.
    Zajímavý je výskyt UFO ze zeměpisného hlediska.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*